עו”ד ענבר טור שלום על הרפורמה בדיני המכרזים

דיני המכרזים בהם בעצם אוסף הכללים המשפטיים להתקשרויות של גורמים פרטיים עם הרשות. אחת ההגדרות שמופיעות בספרות המשפטית למכרז: “המכרז הוא פרסום מוקדם של רשות על כוונתה להתקשר בחוזה במתכונת…

להמשך קריאה עו”ד ענבר טור שלום על הרפורמה בדיני המכרזים