You are currently viewing צפו: ענבר טור שלום בסרטון של הראיון מאתר “כאן דרום (אשדוד)”

צפו: ענבר טור שלום בסרטון של הראיון מאתר “כאן דרום (אשדוד)”

צפו בסרטון של עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, שהתראיינה לאתר כאן דרום ודנה בנושאים של העצמה נשית. עו”ד ענבר טור שלום,  הינה האישה היחידה מתוך 11 המנהלים הבכירים המרכיבים את פורום ההנהלה המצומצם של החברה, והיא טוענת כי “אין לי ספק שנשים יכולות למלא כל תפקיד בהנהלת החברה בהצלחה יתרה”.

עוד ציינה ענבר טור שלום כי: “אני לא מרגישה שהמגדר משפיע על עבודתי כלל. כמו חבריי להנהלה, אני נמדדת על יכולותיי המקצועיות והאישיות בלבד. לטובת החברה נדרשים מנהלים מנוסים, מקצוענים ומוכשרים, המגדר אינו רלוונטי להחלטה”, טוענת עו”ד טור שלום”.

 

Rate this post

כתיבת תגובה