You are currently viewing עו”ד ענבר טור שלום: “מכרזים מורכבים זוכים לגישה מקלה יותר”

עו”ד ענבר טור שלום: “מכרזים מורכבים זוכים לגישה מקלה יותר”

עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, התראיינה לכלכליסט וסיפרה על האתגרים של כיועצת משפטית לחברה. נמל אשדוד היא מצד אחד חברה ממשלתית, ומצד שני מתחרה במשק תחרותי וצריכה להשיא רווחים. משום כך, יש חשיבות שהמכרזים שהיא עורכת בתור חברה ממשלתית, יתנהלו בצורה מהירה ויעילה במיוחד, על מנת לא לפגוע ברווחיות של החברה, ולמנוע עיכובים מיותרים בבית המשפט לאחר מכן. עם זאת, עו”ד ענבר טור שלום מספרת כי בשנים האחרונות, בתי המשפט העוסקים במכרזים, מגלים גישה מעט מקלה יותר כלפי מכרזים מורכבים, וזאת לאור הבנה של הקשיים והמורכבות של מכרזים מסוג זה, ומתוך רצון לאפשר לכלכלה להמשיך להתקדם ולהתגלגל.

 

Rate this post

כתיבת תגובה