You are currently viewing עו”ד ענבר טור שלום: “כל מנכ”ל צריך לשאוף לקדם את הנשים המוכשרות בחברה שהוא עומד בראשה”

עו”ד ענבר טור שלום: “כל מנכ”ל צריך לשאוף לקדם את הנשים המוכשרות בחברה שהוא עומד בראשה”

עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, התראיינה לאתר כאן דרום, ודנה בהעצמה נשית ויכולותיהן של נשים להתקדם. לפי עורכת הדין טור שלום, נשים יכולות לבצע כל תפקיד בכיר, ואכן רואים זאת במגזר העסקי, בצבא, בפוליטיקה ובמקומות נוספים. 40% מחברי הדירקטוריון של נמל אשדוד הן נשים, לא דבר של מה בכך  בשום חברה, קל וחומר בחברה ממשלתית. הדבר נובע מכך שהיו”ר אורנה הוזמן-בכור, תומכת גדולה בהעצמת נשים.

 

Rate this post

כתיבת תגובה